Utfordring – Leirbålenes tid forbi
Norsk Caravan Club (NCC) ble etablert i 1960, i et oversiktlig norsk samfunn preget av liten konkurranse og fokus på rimelig og tilgjengelig ferie. Etter nærmere femti år hadde medlemstallet stagnert, og organisasjonen hadde mistet mye av sin tidligere glød. Gammel stil og gamle vaner måtte byttes ut, for å styrke profilen og vinne nye medlemmer.

Løsning – Inspirere til glade opplevelser
En ny visuell identitet ble utarbeidet med utgangspunkt i de nye verdiene inspirerende, viktig, offensiv og raus. Ny logo og font beholdt nok av det gamle til å sikre gjenkjennelse, men samtidig være moderne. Medlemsbladet ble redesignet visuelt og redaksjonelt, med fokus på det gode campingliv og ivaretakelse av medlemmenes interesser som gruppe.

Resultat – Mye oppnådd med lite budsjett
Mission Design har klart å produsere mye innenfor et meget beskjedent budsjett. Det tidsriktige uttrykket har bidratt til større synlighet og 2400 nye medlemmer på 4 måneder. Positiv omtale av NCC og camping generelt i media økte umiddelbart etter relansering. Dette resulterte blant annet i formidable 225 % økning i annonsesalg i eget blad. 62 % av de 1000 tillitsvalgte sier nytt design har økt motivasjonen deres for jobben.